น้ำยาพ่นเงา 3 in 1

น้ำยาพ่นเงา 3 in 1

ใช้สำหรับพ่นเงาซุ้มล้อ กระบะไลน์เนอร์ ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และยางที่ต้องการให้เกิดความดำ เงา

น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

฿1,000
จำนวน:

  • น้ำยาทายาง.jpg
    น้ำยาพ่นซุ้มล้อ (สูตรประหยัด) ใช้สำหรับพ่นเงาซุ้มล้อ กระบะไลน์เนอร์ ชิ้นส่วนทีเป็นพลาสติก และยาง ที่ต้องการให้เกิดความดำเงาน้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม
    ฿800
Visitors: 58,737