แบบแท่นล้างอัดฉีด

แท่นล้างอัดฉีดควรมีความลาดเอียงที่เหมาะสม เพราะความลาดเอียงจะมีผลทำให้รถที่เตี้ยติดเวลาขึ้นแท่นล้างได้ หากแท่นอัดฉีดทีความสูงไม่เพียงพอก็จะทำให้ผู้ล้างเข้าไปล้างใต้ท้องรถไดลำบากนะครับ

Visitors: 58,736